LYRIC


Reposado/Rested tequila

Là loại tequila được làm tuổi trong thùng gỗ hoặc két từ 2-11 tháng, có màu ánh vàng và hương vị đã cân bằng giữa hương vị từ cây thùa và từ thùng gỗ.

Một số nhãn Tequila Reposado:

Giá dưới 20USD
• 1800 Reposado
• Calende Reposado
• Dos Manos Reposado
• El Ultimo Agave Reposado
• Real Hacienda Reposado
• Sauza Hacienda Reposado
• Sauza 100 Anos Reposado
• Tarantula Reposado
• Tevado Reposado
• Tequila 30-30 Especial Reposado

Giá trong khoảng 30-40USD
• Cuervo Tradicional Reposado
• El Tesoro Reposado
• Herradura Reposado
• Oro Azul Reposado
• Mapilli Reposado
• Siembra Azul Reposado
• Tequila el Mayor Reposado

Giá trong khoảng 50-60USD
• 7 Leguas Reposado
• Cabo Wabo Reposado
• Casa Noble Reposado
• Don Julio Reposado
• Dos Lunas Reposado
• Patron Reposado
• Trago Reposado
• Voodoo Tiki Reposado

Giá trên 70USD
• Tezon Reposado
• Dona Carlota Reposado
• Clase Azul Reposado
• Penca Azul Reposado

Added by

amthuc

SHARE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT