LYRIC


Gold rum

Hay còn gọi là Amber rum, là loại rum có màu hổ phách, hương vị và màu sắc nằm ở giữa so với dark rumlight rum.

Một số loại phổ biến:

Giá dưới 15 USD
• Appleton Special Gold – Jamaica
• Bacardi Gold – Puerto Rico
• Palo Viejo Gold – Puerto Rico
• Fernandes 19 Gold – Trinidad
• Brugal Gold – Dominican Republic
• Ron Castillo Gold – Puerto Rico
• Ron Rico Gold – Puerto Rico

Giá khoảng 20USD
• Appleton Estate VX – Jamaica
• Gosling's Bermuda Gold – Bermuda
• Old Mill Gold – Virgin Islands
• Plantation Rum Grand Reserve – Barbados
• Rhum Barbancourt 3-Star 4 year – Haiti
• Tortuga Gold – West Indies

Giá từ 30USD trở lên
• 10 Cane – Trinidad
• Rhum Barbancourt 15 year – Haiti
• Ron Matusalem Gran Reserva – Dominican Republic
• Mount Gay Eclipse – Jamaica
• Sea Wynde – Jamaica

Added by

amthuc

SHARE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ADVERTISEMENT